passanti / WORKS

Dialogos – Part three

Vitrína Deniska, Denisova 6 Olomouc
& Galerie Caesar, Horní nám. Olomouc
opening: May 29, 2017
artists and curators: Simona Barbera, Alessandro Castiglioni, Ermanno Cristini, Ronny Faber Dahl, Vladimir Havlik, Carlo Miele, Giancarlo Norese, Chiara Pergola, Luca Scarabelli, Una Szeemann and Bohdan Stehlik, Miki Tallone

IMG_20170529_182235_474

The end of May in Olomouc will belong to the Italian conceptual art. The group of four artists under the aegis of Czech radical conceptualist Vladimír Havlík will introduce the third modification of their extensive project Dialogos, which they decided to spread between the white-cube of Galerie Caesar and the independent exhibition space Vitrína Deniska (co-produced by PAF).

Dialogos Part Three is the third edition of a research undertaking,” states the exhibition organizer Vladimír Havlík. “Started from an idea by Ermanno Cristini, Dialogos Part Three builds on the experience of a project launched in 2011, with an exhibition at the Assab One, in Milan and developed in 2013 with an exhibition at MACT/CACT Center for Contemporary Art, Bellinzona (Switzerland).” Now, the modification of their processual work (with bases on the web) is presented for the first time in the Czech Republic.

Dialogos is an exhibition project that occupies an ideal space between the dynamics of performance and installation art, drawing its inspiration from the possibility of conceiving of space as a formula of time, in other words putting the focus on the ‘when’ before the ‘where’, at the juncture when it is negotiated and transformed by a relationship. Dialogue thus takes on the guise of an aesthetic practice, as it is the very element that modulates and structures first a time, then a space.
More information at www.vitrinadeniska.cz

Dialogos Part Three
Vitrína Deniska, Denisova 6 Olomouc
& Galerie Caesar, Horní nám. Olomouc
opening: May 29, 2017
artists and curators: Simona Barbera, Alessandro Castiglioni, Ermanno Cristini, Ronny Faber Dahl, Vladimir Havlik, Carlo Miele, Giancarlo Norese, Chiara Pergola, Luca Scarabelli, Una Szeemann and Bohdan Stehlik, Miki Tallone

(source: pifpaf.cz)

/

Dialogos Part Three je třetí částí projektu iniciovaného Ermannem Cristinim v roce 2011. Zaměřuje na možnosti rozvoje umělecké praxe založené na neustálém hledání správného poměru znalostí, možností a rozhodnutí. Participující umělci byli vybráni náhodně nebo na základě podobnosti a společných postupů odrážejících se v jejich tvorbě.

Dialogos Part Three je výstavní projekt, který spadá do oblasti mezi dynamickým uměním performance a instalace. Inspiraci čerpá z možnosti uvažovat o prostoru jako jisté formě času, jinými slovy se na křižovatce vyjednávání a vztahové transformace spíše zaměřuje na otázky „kdy“ než „kde“. Dialog má tedy skrytou podobu estetické praxe, je samotným elementem, který modifikuje a určuje nejprve čas a poté místo.

Dialogos Part Three připomíná hru v šachy, tedy otevřeně nerozhodnou ze své podstaty: cílem dialogu je dialog sám. A právě v tomto duchu byla vytvořena výstava, která se bude nacházet mezi Galerií Caesar a Vitrínou Deniska a představí práce vytvořené během uplynulých dvou let.

(source: Galerie Caesar)